Σκοπός του Σωματείου είναι η προώθηση με κάθε μέσο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση του AIDS και άλλων ιώσεων που προκαλούνται από παρόμοιους ιούς.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η εφαρμογή κανόνων δικαίου που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διέπονται από ανθρωπιστικές και ηθικές αρχές.

[ultimate_heading main_heading=»ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» alignment=»left» spacer=»line_only» spacer_position=»middle» line_height=»1″]http://www.hiv-druginteractions.org/[/ultimate_heading]

HIV MEDICINE JOURNAL

[ultimate_heading main_heading=»HIV 2012/2013 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ» alignment=»left» spacer=»line_only» spacer_position=»middle» line_height=»1″]

HIV 2012[/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»ΚΕΕΛΠΝΟ» alignment=»left» spacer=»line_only» spacer_position=»middle» line_height=»1″]

http://www.keelpno.gr[/ultimate_heading]