Πρόεδρος:

Μ. Κ. Λαζανάς

Αντιπρόεδρος:

Χ. Γώγος

Γεν. Γραμματέας:

Π. Κολλάρας

Ειδ. Γραμματέας:

Α. Παπαδόπουλος

Ταμίας:

Μ. Γκίκα

 

Μέλη:

 

Γ. Αδάμης

 

Δ. Παρασκευά

 

Β. Παπαρίζος

 

Β. Σπούλου

aids2015-logo

 

 

eacs

 

International Aids Society

Go to top