Ομιλίες συνεδρίου

Κατωτέρω το πρόγραμμα του 27ου Συνεδρίου με τις ομιλίες των ομιλητών σε μορφή PDF (download με κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται με ανοιχτά μπλέ γράμματα).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015


9:00-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών (Διαδραστική συνεδρία)
(Με βάση ερωτήσεις και κείμενα που κατάρτισαν οι κ.κ. Μ. Γκίκα,
Κ. Θωμάτου, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Μπομπολή, Σ. Περιστεράκη)
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος νοσηλευτής για την HIV λοίμωξη Προεδρείο: Κ. Θωμάτου, Α. Καλοκαιρινού
Εισηγητές: Μ. Γκίκα, Ζ. Μάτσου, Χ. Ντάφλος, Μ. Πύλλη, Β. Ραφτόπουλος, Χ. Τσιάρα

11:00-12:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Πρόεδροι: Ό. Κοσμοπούλου, Γ. Μπουλμέτης
ΕΑ01
Φαρμακευτική αλλεργία σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Συσχέτιση με κλινικά και δημογραφικά στοιχεία
Α. Γεωργίου, Ό. Τσαχουρίδου, Λ. Σκούρα, Ε. Χριστάκη, Α. Γεροφώτης,
Δ. Βασδέκη, Γ. Κοτορένη, Α.Μ. Ντζιοβάρα, Π. Τσούκρα, Ε. Φοροζίδου,
Δ. Χατζηδημητρίου, Δ. Βαλαγκούτη, Θ. Χρυσανθίδης, Π. Κολλάρας,
Ν. Μαλισιόβας, Σ. Μεταλλίδης, Μ. Δανιηλίδης
ΕΑ02
Δερματικοί καρκίνοι σε HIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Α. Σαρακηνός, Σ. Κουρκουντή, Θ. Ρέτσας,
Β. Καψιμάλη, Χ. Αντωνίου
ΕΑ03
Επιδημιολογική παρακολούθηση συλλοίμωξης HIV-σύφιλης σε μια Μονάδα Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος, Φ. Στεργίου, Π. Πανταζή, Β. Σακκά, Γ. Τσεκές, Α. Λιονή,
Θ. Νιτσοτόλης, Α. Πλατανιά, Β. Μπάκα, Β. Καψιμάλη, Μ. Χίνη
ΕΑ04
Διάγνωση και θεραπεία σύφιλης σε HIV(+) ασθενείς Μονάδας Λοιμώξεων (ΜΕΛ) σε διάρκεια ενός έτους
Ε. Κάκαλου, Θ. Κακκαβάς, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Β. Παπασταμόπουλος,
Α. Σκουτέλης
ΕΑ05
Μακροχρόνια εξέλιξη του λόγου CD4/CD8 σε HIV οροθετικούς υπό συνδυασμένη αντριρετροϊκή αγωγή
Ν. Πανταζής, Σ. Κουρκουντή, Α. Σκουτέλης, Α. Αντωνιάδου, Μ.Κ. Λαζανάς,
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Ε. Σαμπατάκου, Χ. Γώγος, Μ. Ψυχογυιού, Γ. Χρύσος,
Ν. Σύψας, Ό. Κατσαρού, Π. Παναγόπουλος, Π. Γεώργιος, Γ. Τουλούμη εκ μέρους της AMACS
ΕΑ06
Διερεύνηση μεταλλάξεων που σχετίζονται με αντοχή στους αναστολείς της ιντεγκράσης σε νεοδιαγνωσθέντες HIV ασθενείς που δεν έχουν λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία
Ε. Παπαδημητοίου, Δ. Χατζηδημητρίου, Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης, Α. Μαργαρίτη, Α. Κουρελής, Ό. Τσαχουρίδου, Δ. Πιλάλας, Α. Στουραΐτη, Θ. Χρυσανθίδης,
Π. Κολλάρας, Ν. Μαλισιόβας
ΕΑ07
Ανοσιακή κατάσταση των HIV νεοδιαγνωσθέντων ασθενών στη MEA Πατρών τα τελευταία τρία έτη
Λ. Λεωνίδου, Ι. Συρροκώστα, Μ. Λαγκαδινού, Α. Λέκκου, Γ. Πάνος,
Μ. Μαραγκός, Χ. Γώγος

12:30-13:00 Διάλειμμα

13:00-14:30 Τρεις Διαλέξεις
Προεδρείο: Ε. Βογιατζάκης, Γ. Πάνος
Η θεραπεία ως μέτρο πρόληψης και προφύλαξης: Β. Σακκά
Συνιστώμενοι εμβολιασμοί: Β. Σπούλου
Ο οροθετικός ως ταξιδιώτης: Α. Λιονή

14:30-15:30 Διάλειμμα

15:30-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Μένουμε Ελλάδα
Προεδρείο: Π. Κολλάρας, Ν. Μαλισιόβας
Επιδημιολογικά δεδομένα - Γεωγραφικές διαφορές: Χ. Τσιάρα
• Μοριακά επιδημιολογικά δεδομένα Νοτίου & Βορείου Ελλάδος: Δ. Παρασκευής, Λ. Σκούρα
Κλινική σημασία των επιδημιολογικών διαφορών: Κ. Αρμένης
Ελληνικές κοόρτες/AMACS: Ν. Πανταζής
Cascade: Γ. Νικολόπουλος

17:30-18:00 Διάλειμμα

18:00-18:30 Διάλεξη: Ο δρόμος προς την ίαση
Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης Ομιλητής: Σ. Μεταλλίδης

18:30-19:00 Διάλεξη: Νέα φάρμακα στη θεραπεία της HIV λοίμωξης
Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης Ομιλητής: Α. Παπαδόπουλος


19:00-19:30 Βραβεύσεις σε μία κλινική και μία εργαστηριακή ανακοίνωση από το πρόγραμμα του Συνεδρίου
Βραχείες δεκάλεπτες παρουσιάσεις από τους πρώτους συγγραφείς των εργασιών
Προεδρείο: Μ.Κ. Λαζανάς, Θ. Πέππας
HIV λοίμωξη και υποκλινική αθηροσκλήρυνση:
Μ. Ψυχογυιού, Α. Λαζαρίνη, Α. Πρωτογέρου, Κ. Αρίδα, Χ. Καπέλιος,
Γ. Κωνσταντώνης, Π. Πετρίκκος, Γ. Τουλούμη, Π. Σφηκάκης, Γ.Λ. Δαΐκος
Μελέτη των τοπικών δικτύων μεταδιδόμενης αντοχής σε NNRTIs υποδεικνύουν αυξημένη επίπτωση τα τελευταία χρόνια στη Ν. Ελλάδα:
Η σημασία των μοριακών μεθόδων στη δημόσια υγεία:

Δ. Παρασκευής, Α. Ζαβιστάνου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Ξυλωμένος,
Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς, Α. Σκουτέλης, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου, Μ. Ψυχογυιού, Γ. Δαΐκος, Α. Βασιλάκης, Ε. Μαγιορκίνης, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Ε. Σαμπατάκου, Ν. Σύψας, Γ. Κορατζάνης,
Π. Παναγόπουλος, Ε. Μαλτέζος, Σ. Δριμής, Ά. Χατζάκης

19:30 Τελετή έναρξης
Προεδρείο: Μ.Κ. Λαζανάς, Θ. Πέππας
• Εις μνήμην Λ. Φουντουλάκη: Κ. Σταμούλης
• Διαδραστικό θεατρικό δρώμενο: Θεατρική ομάδα «Playback Ψ»
Cocktail

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ)

12:00-14:00 Κλινικό Φροντιστήριο Φοιτητών (Διαδραστική συνεδρία)
Προεδρείο: Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού
• Παθογένεια - Φυσική πορεία της HIV λοίμωξης: Δ. Τζάλας
• Επιδημιολογία - Μετάδοση - Διάγνωση: Δ. Δρεκόλιας
• Καιροσκοπικά νοσήματα για τον μη ειδικό: Δ. Καββαθά
• Αντιρετροϊκή θεραπεία για τον μη ειδικό: Π. Πετρίκκος

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015


9:30-11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Πρόεδροι: Γ. Πλουμίδης, Θ. Χρυσανθίδης
ΕΑ08
Μετακινούμενοι πληθυσμοί. Από τη σκοπιά μίας ακριτικής Μονάδας Λοιμώξεων
Α. Γανίτης, Π. Παναγόπουλος, Β. Κυργιαννάκη, Γ. Σαββίδου, Τ. Μαλτσάν,
Α.Μ. Ξανθοπούλου, Γ. Λαζαρίδης, Ε. Μαλτέζος
ΕΑ09
Επίπτωση του HIV σε πληθυσμό Ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο Ath-Checkpoint
Γ. Νικολόπουλος, Σ. Χάνος, Μ. Τσιόπτσιας, Δ. Παρασκευά, Ν. Δέδες
ΕΑ10
Σύγκριση HIV-1 οροθετικών ανάλογα με χώρα προέλευσης:
Διαχρονικές τάσεις και χαρακτηριστικά
Η. Γκούντας, Ν. Πανταζής, Α. Σκουτέλης, Σ. Κουρκουντή, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Αντωνιάδου, Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Ψυχογυιού, Ν. Σύψας, Γ. Χρύσος, Ε. Σαμπατάκου,
Χ. Γώγος, Γ. Πάνος, Π. Παναγόπουλος, Ό. Κατσαρού και Γ. Τουλούμη εκ μέρους της AMACS
ΕΑ11
Αξιολόγηση της σύνδεσης (linkage) και διατήρησης σε παρακολούθηση (retention to care) των Χρηστών Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) με HIV λοίμωξη: Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Μ. Ψυχογυιού, Β. Σύψα, Ε. Φλουτζή, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Μίχα, Μ. Μαλλιώρη,
Ε. Καραμάνου, Μ. Μιχαήλ, Μ. Δημητροπούλου, Ε. Κάκαλου, Α. Σκουτέλης,
Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Αντωνιάδου, Σ. Γεωργούλας, Γ. Χρύσος, Σ. Δριμής,
Ν. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος, Ό. Κοσμοπούλου, Γ. Μπουλμέτης, Ν. Σύψας,
Μ. Λαδά, Μ. Χίνη, Σ. Κουρκουντή, Λ. Λεωνίδου, Ά. Χατζάκης, Γ. Δαΐκος
ΕΑ12
Ο ρόλος της ταχείας διαγνωστικής δοκιμασίας στην πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της HIV λοίμωξης
Α. Μπίσια, Β. Σακκά, Μ. Χίνη, Γ. Τσεκές, Χ. Ντάφλος, Κ. Μουστακλή, Σ. Χάνος,
Γ. Τσιακαλάκης, Ε. Κρεμασμένου, Μ.Κ. Λαζανάς
ΕΑ13
Ανοσιακή απόκριση στον εμβολιασμό έναντι της ηπατίτιδας Β σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Συσχέτιση με κλινικά και δημογραφικά στοιχεία
Ό. Τσαχουρίδου, Λ. Σκούρα, Δ. Βασδέκη, Γ. Λώλη, Ε. Χριστάκη, Γ. Κοτορένη, Α.Μ Ντζιοβάρα, Π. Τσούκρα, Ε. Φοροζίδου, Δ. Χατζηδημητρίου, Δ. Βαλαγκούτη, Θ. Χρυσανθίδης,
Π. Κολλάρας, Σ. Διονυσοπούλου, Ε. Σιδηροπούλου, Μ. Δανιηλίδης, Σ. Μεταλλίδης

11:00-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και τεκνοποίηση
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Π. Παρασκευά
• Η αναπαραγωγή στην HIV λοίμωξη: Π. Δρακάκης
Η αντιρετροϊκή θεραπεία στα παιδιά: Ι. Κοντού

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-14:30 Κλινικό Φροντιστήριο για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς
(Με την ευγενική συμμετοχή του Σ.Κ.Λ.Ε.)
Ο δρόμος από τη Βιολογία στην Ψυχολογία
Προεδρείο: Σ. Κουρκουντή, Φ. Τσαλίκογλου
• Παθοφυσιολογία του HIV (προβολή DVD): Μ. Γκίκα
• Ανακοίνωση της οροθετικότητας: Ο ρόλος του γιατρού: Ν. Τσόγκας
• Ανακοίνωση της οροθετικότητας: Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού: Α. Μπαμπλέκη
• Η ανακοίνωση της οροθετικότητας: Ο ρόλος του ψυχολόγου: Ν. Πιτσούνης
• Ανακοινώνοντας τη διάγνωση. Μελέτη περιπτώσεων (case studies) Παρουσιάζουν: Α. Αδάμ, Ε. Σουκούρογλου
Σχολιάζουν: Α. Καβούρη, Λ. Νικολοπούλου
• Το στίγμα της HIV λοίμωξης στην κοινωνία: Φ. Τσαλίκογλου

14:30-16:00 Απολογιστική συνέλευση - Γεύμα

16:00-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και συλλοιμώξεις από ηπατίτιδα Β και C
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Ν. Σύψας
Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα: Γ. Τουλούμη
Κλινική πορεία των ηπατιτίδων B και C στον HIV ασθενή: Ε. Κάκαλου
Η θεραπεία της συλλοίμωξης HIV/HBV: Λ. Λεωνίδου
• Η θεραπεία της συλλοίμωξης HIV/HCV: Α. Λέκκου

18:00-18:30 Διάλεξη: HIV λοίμωξη και το ενδοκρινολογικό σύστημα
Πρόεδρος: Μ. Χίνη
Ομιλήτρια: Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά18:30-20:00 Διαξιφισμοί: Διαδραστική Συνεδρία
Συντονιστές: Π. Νικολαΐδης, Μ. Χίνη Εισηγητές: Π. Παναγόπουλος, Ε. Σαμπατάκου
• Ποιος ο καταλληλότερος χρόνος έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής;
• Ποιος ο καταλληλότερος τρίτος παράγοντας;
• Απλοποιούμε την αγωγή από PI;
• Χορηγούμε προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση;

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ)

10:00-12:00 Εκπαίδευση Φοιτητών Βιολογικού Τμήματος
Συντονίστριες: Ε. Σαμπατάκου, Ο. Τσιτσιλώνη
• Παθογένεια, φυσική πορεία της HIV λοίμωξης: Κ. Πρωτοπαπάς
• Το «success story» της αντιρετροϊκής αγωγής: Π. Λουρίδα
• HIV λοίμωξη: Χρόνια νόσος, μακροπρόθεσμες επιπλοκές: Η. Μαριόλης

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

9:30-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων

Προεδρείο: Α. Γκίκας, Ο. Νικολάτου-Γαλίτη
Η HIV λοίμωξη το 2015: Μ. Μπομπολή
• Καντιντίαση του στόματος, νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα, άτυπες, επώδυνες ελκώσεις: Ε. Παπαδοπούλου
• Οδοντιατρική αντιμετώπιση: Ε. Βάρδας
• Λεπτομέρειες και επισημάνσεις για μια επιτυχημένη διαδικασία αποστείρωσης: Ι. Τζούτζας

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:00 Διάλεξη: Κρίση και ΜΕΛ
Πρόεδρος: Γ. Χρύσος Ομιλήτρια: Ο. Γεωργίου

12:00-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο.
Επιπτώσεις της κρίσης στους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS: Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση
Προεδρείο: Α. Αγγελοπούλου, Β. Παπαρίζος
Πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας: Ά. Καβούρη
Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας: Ν. Βουδούρη
Πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή: Γ. Τσιακαλάκης

14:00-14:30 Διάλεξη: Η διατροφή σε ασθενή με HIV λοίμωξη
Πρόεδρος: Α. Αντωνιάδου Ομιλήτρια: Π. Ντετοπούλου

14:30-15:00 Διάλειμμα

15:00-16:30 Διαδραστική συνεδρία: Καιροσκοπικές λοιμώξεις Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Μ. Μαραγκός
• Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»: Γ. Σιακαλλής
• Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»: Κ. Καρόζης
• Γ.Ν. Παίδων «Η Αγ. Σοφία»: Β. Μπότσα
• Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»: Θ. Νιτσοτόλης
• Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»: Κ. Κωνσταντίνου
• Π.Γ.Ν. Πατρών: Μ. Λαγκαδινού

16:30-17:30 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη, Π. Παναγόπουλος
• Στο Εργαστήριο: Ε. Ναστούλη
• Στην Κλινική: Γ. Τσεκές


Λήξη Συνεδρίου

 

Go to top