Αμερικανικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

 

Βρετανικές Οδηγίες BHIVA

 

Ηπατίτιδα C: www.hcvguidelines.org/full-report-view

 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

 

HIV Book


Clinical Care Options HIV:


Δωρεάν Ιατρικά Περιοδικά

Emerging Infectious Diseases (CDC)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ):

Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων:

http://www.hiv-druginteractions.org/

http://www.drugs.com/drug_interactions.html

Οδηγός Φαρμάκων:

http://www.pdrhealth.com/drugs/m-q-1

http://www.drugs.com/drug_information.html

Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)


Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων ΗΠΑ (CDC)

Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (UNAIDS)

 

Επίσης:

http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/HIV/

Go to top