Ημερίδες 2019

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ιογενείς Ηπατίτιδες

Η Σύγχρονη Προσέγγιση στην Κλασσική ART

Ημερίδες 2018

Επετειακή Επιστημονική Εκδήλωση Νυχτερίδα

Eπιστημονική Εκδήλωση Ελληνικός Κόσμος

Ημερίδες 2017

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ιογενείς Ηπατίτιδες

H HIV Λοίμωξη στην Ελλάδα

Ημερίδες 2016

H κλινική σημασία της καινοτομίας στη θεραπεία της HIV λοίμωξης

Ημερίδες 2015

The New State of the HAART