1. Γεώργιος Μερίκας
 2. Γεώργιος Παπαευαγγέλου
 3. Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά
 4. Ντίνα Πολίτη
 5. Αντώνης Κουτσελίνης
 6. Σπύρος Μαρκέτος
 7. Ιωάννα Οικονομίδου
 8. Κωνσταντίνος Παπαδάτος
 9. Ιωάννης Στρατηγός
 10. Αντώνης Βερελτζίδης
 11. Αναστασία Ρουμελιώτου
 12. Ουρανία Μαρσέλλου
 13. Μαρία Χατζηβασιλείου
 14. Αικατερίνη Μανδαλάκη
 15. Νικήτας Κακλαμάνης
 16. Γεώργιος Λάσκαρης
 17. Νίτσα Βενιέρη
 18. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
 19. Βασίλης Γεωργούλιας
 20. Γρηγόριος Αντωνιάδης
 21. Ξενοφών Κονδάκης
 22. Ανθούλα Γρηγοριάδου
 23. Παναγιώτης Παπαναγιώτου
 24. Χάρης Μουτσόπουλος
 25. Ιωάννης Ντούτσος
 26. Νίκος Μαλισιόβας
 27. Κυριακή Δελίδου
 28. Ιωάννης Παπαβασιλείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 

 

1988-1991

 

Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη-Παρασκευά

Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος

Γεν. Γραμματέας: Γ. Παπαευαγγέλου

Ειδ. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου

Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου

Μέλη: Γ. Λάσκαρης, Χ. Μουτσόπουλος, Γ. Μερίκας, Ι. Στρατηγός

 

1992

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου

Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος

Γεν. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου

Ειδ. Γραμματέας: Γ. Λάσκαρης

Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου

Μέλη: Μ. Βιολάκη-Παρασκευά, Ι. Κοσμίδης, Γ. Στεργίου, Κ. Δελίδου

 

1993-1994

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου

Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος 

Γεν. Γραμματέας: Ι. Κοσμίδης 

Ειδ. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου

Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου 

Μέλη: Μ. Βιολάκη-Παρασκευά, Κ. Δελίδου-Τσόγια, Ο. Μαρσέλου, Γ. Στεργίου

 

1995-1996

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου

Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος

Γεν. Γραμματέας: Ι. Κοσμίδης

Ειδ. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου

Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου

Μέλη: Γ. Λάσκαρης, Κ. Δελίδου-Τσόγια, Ο. Μαρσέλου, Γ. Στεργίου

1997-1998

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου

Αντιπρόεδρος: Γ. Στεργίου

Γεν. Γραμματέας: Ι. Κοσμίδης

Ειδ. Γραμματέας: Κ. Δελίδου-Τσόγια

Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου

Μέλη: Ε. Βογιατζάκης, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Β. Κιοσσές, Γ. Λάσκαρης

 

1999-2000

Πρόεδρος: Ι. Κοσμίδης

Αντιπρόεδρος: Β. Κιοσσές

Γεν. Γραμματέας: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Ειδ. Γραμματέας: Κ. Δελίδου-Τσόγια

Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου

Μέλη: Β. Βιγκλής, Ε. Μαρίνης, Γ. Παπαευαγγέλου, Γ. Σαρόγλου

 

 

 

2001-2002

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Κ. Δελίδου-Τσόγια

Γεν. Γραμματέας: Β. Κιοσσές

Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής

Ταμίας: Ε. Μαρίνης

Μέλη: Μ. Λελέκης, Ν. Μαλισιόβας, Γ. Σαρόγλου, Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

 

2003

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Κ. Δελίδου-Τσόγια

Γεν. Γραμματέας: Β. Κιοσσές

Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής

Ταμίας: Ε. Μαρίνης

Μέλη: Β. Καψιμάλη, Μ. Λελέκης, Ν. Μαλισιόβας, Μ. Νούσιας

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

2004

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Ν. Μαλισιόβας

Γεν. Γραμματέας: Β. Καψιμάλη

Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής

Ταμίας: Ε. Μαρίνης

Μέλη: Θ. Δαρδαβέσης, Μ. Λελέκης, Μ. Νούσιας

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2005-2006

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Ε. Μαρίνης

Γεν. Γραμματέας: Ε. Βογιατζάκης

Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής

Ταμίας: Β. Καψιμάλη

Μέλη: Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Λελέκης, Μ. Νούσιας, Ι. Στεφάνου

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2007-2008

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Β. Καψιμάλη

Γεν. Γραμματέας: Μ.Κ. Λαζανάς

Ειδ. Γραμματέας: Ι. Στεφάνου

Ταμίας: Κ. Θωμάτου

Μέλη: Μ. Λελέκης, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Νούσιας, Α. Σκουτέλης 

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2009-2010

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Β. Καψιμάλη

Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος

Ειδ. Γραμματέας: Ι. Στεφάνου

Ταμίας: Κ. Θωμάτου

Μέλη: Χ. Γώγος, Π. Κολλάρας, Μ.Κ. Λαζανάς, Α. Σκουτέλης  

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2011-2012

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς

Αντιπρόεδρος: Α. Σκουτέλης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος

Ειδ. Γραμματέας: Π. Κολλάρας

Ταμίας: Κ. Θωμάτου

Μέλη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Χ. Γώγος, Β. Καψιμάλη, Ν. Μαγκαφάς

Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2013-2014

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς

Αντιπρόεδρος: Χ. Γώγος

Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος

Ειδ. Γραμματέας: Β. Παπασταμόπουλος

Ταμίας: Κ. Θωμάτου

Μέλη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Π. Κολλάρας, Α. Παπαδόπουλος, Β. Παπαρίζος