Κατευθυντήριες Οδηγίες

Αμερικανικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Βρετανικές Οδηγίες BHIVA

National Institute for Health and Clinical Excellence

HIV Book

Δωρεάν Ιατρικά Περιοδικά

Emerging Infectious Diseases

CDC

European Centre for Disease Prevention and Control