Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.), αποφάσισε την προκήρυξη των κατωτέρω. Μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις σε μορφή pdf

Αρχεία pdf

Προκήρυξη υποτροφιών για εκπαίδευση στην HIV λοίμωξη

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικού πρωτοκόλλου

Προκήρυξη για την εκπαίδευση στην HIV Λοίμωξη

Προκήρυξη βράβευσης μίας Εργαστηριακής και μία Κλινικής εργασίας