Συνιστάται: 

Γρήγορος έλεγχος του ατόμου-πηγή για HIV (εάν δεν είναι γνωστό).
Εάν ο ασθενής-πηγή είναι HIV+ και λαμβάνει αντιρετροϊκή αγωγή, έλεγχος γονοτυπικής αντοχής εφόσον είναι ανιχνεύσιμο το ιικό φορτίο.
Εξατομίκευση της PEP με βάσει το ιστορικό θεραπείας που έχει λάβει το άτομο-πηγή και τους προηγούμενους ελέγχους αντοχής του.
Έναρξη προφύλαξης ιδανικά <4 ώρες, και όχι μετά τις 48 ώρες.
Διάρκεια της προφυλακτικής αγωγής: 4 εβδομάδες.
Σύνηθες σχήμα PEP: TDF/FTC (εναλλακτικά ZDV/3TC) + LPV/r δισκία 400/100 mg bid.
Πλήρης έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σε περίπτωση σεξουαλικής έκθεσης.

Παρακολούθηση:

Ορολογικός έλεγχος HIV, HBV και HCV, τεστ κυήσεως (γυναίκες) εντός 48 ωρών από την έκθεση.
Επανεκτίμηση της ένδειξης για έναρξη προφυλακτικής αγωγής, από ειδικό στην HIV λοίμωξη, εντός 48-72 ωρών.
Εκτίμηση ανοχής του σχήματος προφύλαξης.
Έλεγχος τρανσαμινασών.
Επανεκτίμηση με HIV ELISA μετά από 2 και 4 μήνες, ορολογικός έλεγχος για σύφιλη μετά από ένα μήνα από τη σεξουαλική επαφή.