Συνέδρια που θα διεξαχθούν

 Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 26-28/11/2020

Συνέδρια που διεξήχθησαν

   Διεξήχθη στην Αθήνα στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2019
    Διεξήχθη στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2018
   Διεξήχθη στην Αθήνα στις 2-4 Δεκεμβρίου 2016
   Διεξήχθη στην Αθήνα στις 27-29 Νοεμβρίου 2015