Συνέδρια που θα διεξαχθούν

Το τριήμερο συνέδριο θα διεξαχθεί στις 28-30/11/2019

Συνέδρια που διεξήχθησαν

 Διεξήχθη στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2018
 Διεξήχθη στην Αθήνα στις 2-4 Δεκεμβρίου 2016
 Διεξήχθη στην Αθήνα στις 27-29 Νοεμβρίου 2015